eFolket besöker ETCByggs miljösmarta hyreshus i trä i Västerås

”De unika klimatpositiva husen har fått stor uppmärksamhet och många har visat intresse för att göra studiebesök. Därför ordnar vi nu visningar för privatpersoner.

Guide är arkitekten och energiexperten Hans Eek, som har ritat husen tillsammans med Kaminsky Arkitektur. Han ger en kort föreläsning om bakgrunden till husen och husens konstruktion samt visar hur värmesystem och ventilation fungerar. Vi besöker även en lägenhet.”

Hans Eek brinner för att vi ska bo energisnålt och gärna billigt. Han strålade samman med ETCs grundare Johan Ehrenberg för cirka tio år sedan och de började skissa på hur de skulle kunna jobba tillsammans i olika byggprojekt. Längre fram skulle detta resultera i hyreshus byggda helt i trä.

Hans Eek ritade sitt första var aktiva solenergihus 1974, Helga Henriksson var beställaren. 

Hans Eek brann för bättre miljö och hade tillsammans med liktänkande arkitekter startat en arkitektbyrå. De ritade en avancerad villa med stora solfångare, fläktar som drog ned värmen till stenmagasin i källaren och en reglercentral med åtta spjäll.

– Tekniken fungerade inte. Inte ens efter tredje ombyggnaden. 

Nu, 47 år senare, står vi här och lyssnar när Hans Eek berättar om de nya energisnåla trähusen som är färdigställda och de första hyresgästerna sedan några månader är inflyttade. 

Massiva träväggar är den bärande konstruktionen, släta innerväggar i trä, trappor i trä, träbaserad isolering i väggar – trä som lagrar in koldioxid. 

Luftburet ventilationssystem värmer hela huset – drivs från bergvärme, och värmepump. Med hjälp av ett värmeväxlarsystem återvinns upp till 80% av frånluftens värme. Ingen fjärrvärme är ansluten till husen. 

När det gäller elen i husen är den självproducerad via solpaneler på taken till 200%, alltså de ”exporterar” elöverskott. Batterilager, beläget på vindsutrymmet, jämnar ut och säkerställer elen till hyresgästerna över dygnet, fungerar även som backup upp till två dygn vid avbrott.

”Att bygga såhär innebär att vi försöker hitta klimatsmarta lösningar i varje detalj. Den trästomme vi valt är gjord med trä som inte tagits fram via kalhyggesbruk. Vi fraktar allt vi kan med tåg. I Västerås minskade vi utsläppen från grunden genom extra dyr men klimatvänligare betong.”

Fastigheten, belägen på Öster Mälarstrand, består av två fyravåningshus, vardera innehåller de 15 lägenheter i storleken 1, 2, 3 och 4-rum. Alla lägenheter har väl tilltagna balkonger – odla dina egna grönsaker funkar här. Elbil- och elcykelpool finns, naturligtvis drivna med egenproducerad el.

Bygget är finansierat via crowdfunding under byggtiden, inget behov av byggkreditiv, och när bygget är klart flyttas lånen över till Ekobanken och JAK. Pengarna flyttas vidare till nya trähusprojekt, just nu I Malmö och Växjö.

Mälardalens Högskola är deltagare i ett gemensamt projekt där bland annat klimat, fuktmätning i väggar, och energieffektivitet bevakas över en längre tid.

På tåget på väg till Västerås läser jag ett inlägg på Dagens ETCs webb, Johan Ehrenberg kommenterar en del av den nya budgeten:

”SD har tillsammans med M och KD fått igenom en budgetändring som släpptes fram av L och C genom att de lade ner sina röster. Det innebär att det statliga investeringsstödet för hyreshus försvinner omgående – liksom stödet för innovativa energilösningar i nya hyreshus.”

Ja, så kan det gå!

—-

Mera trähus i framtiden.

Henrik Sjölund, bygg- och fastighetsutvecklingschef hos Eskilstuna kommunfastigheter (Kfast).ser på träbyggandets utveckling 2021:
”Eftersom Kfast har nya ägardirektiv där trähus ska vara förstahandsalternativet när vi bygger från 2021 och framåt främjas trähusutvecklingen både för Kfast och för Eskilstuna som stad. Vi har anordnat workshops om hur vi som byggherre kan samarbeta med våra entreprenörer och leverantörer för att bygga mer i trä.”

Tommy Fredriksson