Brobygget – är vad det heter

Vi bygger relationer, gemenskap, möjligheter. Vi använder oss av mänsklig kärlek och vi bygger broar, broar som överbryggar. Vi ser broar som murar som ligger ner.
En decemberdag år 2020 cyklade jag rakt in i gemenskapen, fick en grillad korv i handen – där började det för mig.
Nyfikenheten på integrationsföreningen Brobygget dök upp i flödet på sociala medier, inlägget sparades för senare läsning. Vid ett möte på eFolket dök det upp igen och intresset att skriva en text om det förstärktes. Och med en korv i min hand kom biljetten in i en varm gemenskap i ett ”utsatt område” – bostadsområdet Fröslunda i Eskilstuna.
Brobygget startade hösten 2017 när några engagerade människor samlades runt idéer om att göra, inte bara snacka om allt som hände i stadsdelen – våld, knark, motsättningar, skjutningar och en från övriga allmänheten allmänt negativ syn på Fröslunda. En målsättning är att jobba bort etiketten ”utsatt område”. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende.
Studiestöd och språkcafé startades, samling för att ha kul med varandra – inte kul åt varandra. Språk och skola är viktiga för att kunna integrera i samhället.
”Vi jobbar med studiestöd för alla åldrar, har språkkafé och så snackar vi om nyheter”, säger Jonny.Han är en av de flera grundarna till integrationsföreningen Brobygget, som bland annat hjälper personer med det svenska språket. 
Och de vandrar, både dagtid, kvällar och nätter, ibland tillsammans med kommunens samverkansprojekt Trygga Unga, runt i bostadsområdet.”Jag älskar den här stadsdelen. Men här bor nu många maktlösa, förtvivlade föräldrar. Det är så viktigt att alla vi vuxna hjälps åt för att visa att det här är vårt land, vår stad, vårt bostadsområde”, säger Mirjana, en volontär som sedan många år har sitt hjärta i Fröslunda.
En av grundbultarna är frivilliga volontärer som inte bara är behjälpliga med språk och läxhjälp – värme och gemenskap fyller också rummen och alla är välkomna. Även fler volontärer är välkomna.
Kriminalitet finns i området och kryper in och påverkar men Brobygget jobbar i andra änden – stoppa nyrekryteringen genom att ge barn och familjer trygghet genom att hjälpa till med utbildning. En typisk läxhjälps-elev går utbildning till barnskötare eller undersköterska, är i åldern 20-30 år och kvinnor är i majoritet.Ett välkommet tillskott till vårt samhälle.
I och med Covid kom och slog sönder stora delar av samhället drabbades även Brobygget, stora delar av verksamheten fick ligga i träda under denna period. Men årsskiftet 21/22 väcktes allt upp igen och kompletterades med planering av aktivitet på torget i Fröslunda – fika, information och gemenskap på lördag eftermiddag. Uppskattat.
Svenska språket är svårt och tar tid att lära sig. Ett skolsystem ger Engelska skolan möjlighet att etablera sig i Fröslunda, engelska som undervisningsspråk kan ge problem för utrikesfödda att lära sig svenska för att komma in i samhället när frånvaron av svenska språket blir ett hinder.
Att engagera sig i alla människors välbefinnande – hålla handen, samtala och peka ut en framkomlig väg är grundbultar i arbetet.

 
En uppskattad extra aktivitet är när Therese från föreningen MOA (https://www.unizonjourer.se/kvinnojourenmoa/om-moa/) gästar oss och berättar om deras arbete med utsatta kvinnor (https://efolket.eu/kvinnojouren-moa-eskilstuna-besoker-brobygget/).
Utöver varma och trevliga stunder med kunskapstörstiga elever och vuxna har grillkvällar i grannskapet varit mycket välbesökta och uppskattade, bjudit på rika tillfällen till samtal ”över gränser” – språk och kulturer blandas fint med skratt. Barn och vuxna umgås i såväl i regn som sol. Senaste tillfället grillades drygt 110 hamburgare med bröd och serverades med nödvändiga tillbehör. Mycket uppskattat!
”Det är så tillfredsställande att idag se människor som vi träffade 2017 som analfabeter idag komma i egen försörjning och frihet. Det uppväger alla jobbiga stunder med råge”, kommentar från Jonny som varit med från början och dragit tunga lass emellanåt.
Nu är det sommar, mitten på juni och jag har volontärjobbat ett halvår på Brobygget. Ja, så kan det gå!

###

Lästips:https://www.dn.se/sverige/ovanligt-manga-unga-dor-i-sverige-skolan-kan-vara-en-av-forklaringarna/