Kvinnojouren MOA Eskilstuna besöker Brobygget

Kvinnan. Det är kvinnan som får fokus när Therese från föreningen MOA berättar om våldet i samhället och i kväll – framför allt mäns våld mot kvinnor i relationer och vad vi alla kan göra åt det. Männen i detta sammanhang får fokus som våldsutförare, den som på olika sätt våldför sig på kvinnor.
Föreningen Brobygget i Fröslunda har bjudit in föreningen MOA för en föreläsning om mäns våld mot kvinnor. Lokalen är fylld med ett trettiotal åhörare, till största delen av kvinnor en sen eftermiddag under onsdagen. Under tiden Therese berättar fylls lokalen på ytterligare och gör att det blir dax för en kort repris av inledningen i slutet av berättelsen.
Therese från MOA tar oss från punkt a till b om hur våld fungerar, denna gång om mäns våld mot kvinnor. Alla sorters våld i nära relationer tas upp, och det handlar om kvinnans utsatthet. Therese tar upp och visar de vägar som kan leda till att kvinnor kan få en tryggare tillvaro, 
I ett globalt perspektiv är en tredjedel av världens kvinnor utsatta för våld, i Sverige är den siffran en tiondel. Ett våld som inte bara är fysiskt, utan en stor del är också den psykiska delen, som kränker och urholkar kvinnans självkänsla. Våld som också ger mannen kontroll över kvinnan, kan gälla ”småsaker” som pengar och tills det kan sluta med fysiskt och sexuellt våld, och i sämsta fall mord/dråp.
MOA erbjuder utsatta kvinnor hjälp, från samtalsstöd till skyddat boende. Rätten till trygghet/integritet för kvinnor är starkt betonat när Therese berättar. MOA i Eskilstuna har sju anställda varav en jobbar med inriktning mot barn. Barnen i dessa situationer har hela tiden varit varse om våldet och behöver mycket hjälp för att bearbeta detta, barn som blir offer och i värsta fall kan föra våldet vidare om inte hjälp erbjuds.
När Therese visar den tragiska statistiken över våldsutsatta kvinnor inser publiken att det finns ett jobb att göra och de flesta inser att det arbetet helst borde ha påbörjats igår.

Fakta:

Kvinnojouren MOA är en ideell förening och erbjuder stöd och skydd till kvinnor som har blivit eller riskerar att utsättas för våld, hot och kränkningar i en nära relation samt har blivit eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Verksamheten har funnits i Eskilstuna sedan år 1982.

https://www.unizonjourer.se/kvinnojourenmoa/om-moa/

Föreningen Brobygget med lokal på Björkhultsvägen i Fröslunda bedriver integrationsarbete tillsammans med arbetarrörelsens olika organisationer och andra frivilliga, men är i övrigt en politiskt och religiöst obunden förening. De bygger broar mellan människor, river språkbarriärer, skapar gemenskap och jobbar för en ökad trygghet i ett av landets utsatta bostadsområden. Föreningen startade för drygt fem år sedan.